Od kilku lat H-Net poświęca wiele uwagi wykorzystaniu Internetu dla celów edukacyjnych. Działania te obejmują zarówno potrzeby szkół podstawowych i średnich, jak i sposoby wykorzystania tego dynamicznego śrdoka przekazu w międzynarodowej wymianie naukowej.

Internet Civic Education for Poland (Internetowe Kształcenie Obywatelskie) jest oparte na współpracy poniędzy  H-Net, Humanities and Social Sciences Online oraz Centrum Kształcenia Obywatelskiego w Warszawie. Jest to program subsydiowany w całości przez United States Information Agency. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie internetowych zasobów na potrzeby polskich nauczycieli kształcenia obywatelskiego oraz ich uczniów.

Technologia oparta na wykorzystaniu internetu oferuje nauczycielom wiele nowych metod dydaktycznych potrzebnych  do poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie edukacji obywatelskiej, rozwinięcia ich szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej oraz uczulenia ich na wiele ważnych współczesnych problemów, takich jak ochrona środowiska, sprawiedliwość społeczna oraz prawa człowieka i obywatela. H-Net będąc dostarczycielem takiej właśnie technologii podejmuje zadanie pomocy organizacji Civitas w propagowaniu tego rodzaju kształcenia w Polsce. 

Od 1998 roku specjaliści z H-Net współpracują z warszawskim Centrum Kształcenia Obywatelskiego w celu szkolenia polskiego zespołu nauczycieli edukacji obywatelskiej oferując serię warsztatów dydaktycznych obejmujących takie zagadnienia jak poczta elektronicznej, listy dyskusyjne, korzystanie z internetu na potrzeby badań naukowych oraz podstawy języka HTML.

Strony, na których teraz państwo sie znajdują stanowią wynik utworzonej bazy zasobów internetowych w oparciu o podręczniki napisane przez pracowników Centrum Kształcenia Obywatelskiego. Zasoby te stanowią wartościwe narzędzie pracy dydaktycznej na potrzeby polskich nauczycieli i uczniów. Środki finansowe przeznaczone dla warszawskiego Centrum Kształcenia Obywatelskiego pozwoliły na zakup pięciu stanowisk komputerowych oraz stworzenie małego laboratorium informatycznego, w którym kształceni są nauczyciele. 

Materiały, z których teraz Państwo korzystają stanowią model wykorzystania internetu jako narzędzia tworzenia nowych oraz integracji już istniejących międzynarodowych programów kształcenia obywatelskiego. 

For several years, H-Net has explored the uses of Internet communication for education - both as a tool for teachers in K-12 curriculum development, and as a powerful medium of international scholarly exchange.

Funded by a grant from the United States Information Agency, Civitas: Internet Civic Education for Poland is a collaborative effort between H-Net, Humanities and Social Sciences Online, and the Center for Citizenship Education (CEO) in Warsaw, to provide online civics materials for Polish teachers and students.

What kinds of resources can Internet technology provide teachers wishing to build critical thinking skills in their students--to help them become active and informed in their communities, and concerned about important
issues such as the environment, social inequality, and human rights? With a grassroots online civic education initiative, H-Net contributes to international Civitas efforts to explore this question in Poland. 

Since 1998, staff have worked with the Center for Civic Education, to develop a series of Internet training workshops for educational leaders, and have traveled several times to Warsaw, to hold training workshops in teaching skills such as fundamentals of e-mail and listservs, web searching skills, and basic HTML.

By converting classroom-tested civic education materials (developed by CEO staff) to an online format, this web site serves as a permanent distance learning resource for Polish teachers and students. In Warsaw, grant funds have enabled CEO to purchase five computer workstations, and build a small computer center, from which they will continue training educators. 

The materials provided here are part of an effort to build new models for using the Internet as a means of establishing and maintaining international programs in civic education. 

 

Powrót Podręczniki Zasoby Kontakt H-Net CCE Matrix
..

Send comments and questions to Matrix Webstaff
Copyright © 1995-99, H-Net, Humanities & Social Sciences OnLine